• ទូរស័ព្ទ: +855 96 815 73 88
  •     
  • អ៊ីមែល: infokitprak.com
ដោយឥតគិតថ្លៃ!

វិក័យប័ត្រអនឡាញល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា

តើធ្វើវាដើម្បីអ្វី?

KitPrak ជាសេវាកម្មអនឡាញ ដែលសុវត្ថិភាពនិងជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតនិងផ្ញើវិក័យប័ត្រសំរាប់អតិថិជនរបស់អ្នកត្រឹមតែ១នាទីប៉ុន្នោះ

មានជំរើសជាច្រើនបំរើអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចំរើននិងជីវិតកាន់តែស៊ីវីឡៃ

ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

ងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំនិងបង្ហាញទៅអតិថិជនរបស់អ្នកជាមួយនិងសេចក្តីលំអិតនៃរបាយការណ៍

ពន្ធ, បញ្ចុះតំលៃ, ដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនរបស់អ្នកនឹងដឹងលំអិតអំពីរបាយការណ៍នៃវិក័យប័ត្រ ប្រើប្រាស់ការគណនាដ៏មានប្រសិទ្ធភាព សមស្រប និងងាយស្រួល

វិក័យប័ត្របន្ទាន់

ចេញវិក័យប័ត្រត្រឹមតែ១នាទីប៉ុន្នោះ ជ្រើរើភាសារដែលអ្នកពេញចិត្ត

ងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស ក្នុងការប្រមូលនិងទទួលការទូទាត់

  PayGo Wallet

អត្ថប្រយោជន៍លើសលប់ និងរហ័សក្នុងការ ទទួលនិងប្រមូលការទូទាត់របស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកូដ QR

  ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់

ច្រើនជាង ២០០ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់សំរាប់អតិថិជនអ្នកផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកនៅលើវិក័យប័ត្រ

  ធនាគារ

យើងធ្វើការជាដៃគូរជាមួយធនាគារដើម្បីបង្កើតភាពងាយស្រួលក្នុងការទទូទាត់ អតិថិជនរបស់អ្នកនិងអាចទូទាត់តាមរយៈធនាគារក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

PayGo Wallet និង ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ PayGo

ងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស ក្នុងការប្រមូលនិងទទួលការទូទាត់

អ្នកអាចទទួលការទូទាត់ពីអតិថិជនរបស់អ្នកគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង ដោយប្រើ កម្មវិធី PayGo Wallet ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ PayGo គ្រប់វិក័យប័ត្រត្រូវបានធ្វើជាកូដ QR និងលេខសំគាត់ ដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងការទូទាត់តាមរយៈ PayGo Wallet និង ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ PayGo

ទាញយក PayGo wallet អោយឥតគិតថ្លៃ

នេះជារូបរាងវិក័យប័ត្ររបស់អ្នក